ดีไซน์ Rich Message และ Rich Menu ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

ให้คุณเพิ่มรูป ไอคอน หรือข้อความ ได้เองตามที่คุณต้องการ

สร้าง Rich Menu
สร้าง Rich Message