ติดต่อ (ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์)

โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
บริการ (เลือกตอบได้หลายบริการ)
กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 บริการ
โปรดระบุ

บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กรอกในแบบฟอร์มนี้ เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน LINE (“LINE App”) รวมถึงสินค้า แอปพลิเคชัน การบริการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ LINE App ทั้งหมด 


บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 


อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp?lang=th

บางอย่างผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง