คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ LINE Family Club

{{ searchErrorMessage.text }}
{{ tab }}
LINE Family Club
บริการของ LINE อะไรบ้าง ที่นับรวมเป็นยอดค่าใช้จ่ายเพื่อสะสมดาว?
ต้องมียอดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ถึงจะเป็นสมาชิกได้
ทำไมซื้อบริการจากไลน์แล้วดาวไม่ขึ้นในระบบทันที
เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษตามระดับสมาชิกของผู้ใช้
วิธีการรับและใช้สิทธิพิเศษ
วิธีการเช็กสิทธิพิเศษที่กดรับไปแล้ว
วิธีเช็กระดับสมาชิกบัญชีทางการ LINE เพื่อรับสิทธิพิเศษ
บัญชีทางการ LINE 1 บัญชี กดรับได้กี่สิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษจาก LINE Family Club มอบให้กับใคร
ผู้ใช้ที่เป็นแอดมินบัญชีทางการ LINE กดรับสิทธิพิเศษได้กี่คน
เงื่อนไขและระยะเวลาการเป็นสมาชิกใหม่

บริการ LINE รวมถึง บัญชีทางการของไลน์, บริการส่งข้อความเพิ่มเติม (Additional messages), บริการพรีเมี่ยมไอดี (Premium ID) และ บริการบัญชีรับรอง (Verified Account)

COPY

ไม่ต้องมียอดใช้จ่าย ทุกคนที่เป็นแอดมินของบัญชีทางการไลน์* ตั้งแต่แพ็คเกจฟรี เป็นต้นไป ก็สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก LINE Family Club ได้ โดยบัญชีทางการ LINE ของคุณจะอยู่ที่ระดับสมาชิก Welcome


*ไม่รวมบัญชีพรีเมียม (บัญชีโล่เขียว)


COPY

ดาวจะถูกคำนวณต่อเมื่อผู้ใช้งานมีการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยจะคำนวณตามยอดค่าใช้จ่ายสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมจากทุกบริการที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น ๆ และคำนวณเป็นดาวในเดือนถัดไป (โดยหากมีการชำระเงินล่าช้า ระบบจะนำยอดใช้จ่ายล่าช้าดังกล่าวไปคำนวณรวมตามรอบการปรับระดับสมาชิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีเศษทศนิยมจะถูกปัดลง)

COPY

ผู้ใช้จะเริ่มรับสิทธิพิเศษตามระดับสมาชิกของตนเองได้ทุกวันที่ 2 ของเดือน และจะสามารถรับสิทธิพิเศษตามระดับสมาชิกของตนเองไปจนกว่าจะถึงรอบการปรับระดับสมาชิก

COPY

1.คลิก "สิทธิพิเศษของฉัน" บน Rich Menu

2.เลือก สิทธิพิเศษที่คุณสนใจ

3.กด “รับสิทธิ์”

4.เลือก บัญชีทางการ LINE ที่ต้องการรับสิทธิ์

5.กด “ใช้สิทธิ์ทันที” หรือ “ใช้สิทธิ์ภายหลัง” (หากกด "ใช้สิทธิ์ภายหลัง" ระบบจะเก็บสิทธิ์ของท่านไว้ที่ "ข้อมูลของฉัน")COPY

1.คลิก "สิทธิพิเศษของฉัน" บน Rich Menu

2.เลือก ”ข้อมูลของฉัน”

3.คลิก “สิทธิพิเศษของฉัน”

4.เช็ก สิทธิพิเศษที่กดรับมาแล้ว

5.กด รับและใช้สิทธิ์

COPY

1. คลิก "สิทธิพิเศษของฉัน" บน Rich Menu

2. เลือก ”บัญชีทางการ” โดยระบบจะแสดงระดับสมาชิกบัญชีทางการ LINE ทั้งหมดของท่าน

3. เช็ก ระดับสมาชิกและดาวสะสม
COPY

บัญชีทางการ LINE ที่มีสถานะเป็น LINE Family Club สามารถกดรับสิทธิพิเศษได้จากทุกพาร์ทเนอร์ตามระดับสมาชิก

 

หากคุณมีบัญชีทางการ LINE ที่มีสถานะเป็น LINE Family Club มากกว่า 1 บัญชี

บัญชีทางการ LINE ทั้งหมดของคุณ จะสามารถกดรับสิทธิพิเศษได้จากทุกพาร์เนอร์ตามระดับสมาชิกด้วยเช่นกัน

COPY

สิทธิพิเศษจะมอบให้กับผู้ใช้งานที่เป็นแอดมิน (administrator) ของบัญชีทางการ LINE

ที่มีสถานะเป็น LINE Family Club เท่านั้น

COPY

บัญชีทางการ LINE 1 บัญชี สามารถมีผู้ใช้ที่เป็นแอดมินได้หลายคน และแอดมินสามารถกดรับได้ทุกสิทธิพิเศษ โดยที่เงื่อนไขของแต่ละสิทธิพิเศษ จะเป็นไปตามที่กำหนด

 

เช่น LINE POINTS สามารถรับได้ 1 สิทธิ์/ 1 บัญชีทางการ LINE

 

หากแอดมินคนแรกของบัญชีทางการ LINE กดรับสิทธิพิเศษไปแล้ว แอดมินคนถัดไปจะไม่สามารถกดรับสิทธิพิเศษนั้นได้อีก

COPY

1. เป็นบัญชีทางการ LINE ที่ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรม LINE Family Club มาก่อน

2. เป็นแอดมินคนแรกของบัญชีทางการ LINE ที่กด “ตกลง” จากหน้ายินยอมการเป็นสมาชิก

3. บัญชีทางการ LINE จะคงสถานะเป็นสมาชิกใหม่ 30 วัน หลังจากวันแรกที่กด “ตกลง” จากหน้ายินยอมการเป็นสมาชิก

COPY