4 ก.ย. 2023

LINE OA Plus และ MyCustomer ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 ด้วยการนำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ปรับใช้กับโซลูชั่น LINE OA Plus และ MyCustomer ในการจัดการปกป้องข้อมูล ตามมาตรฐานการรับรองในระดับสากล

มาตรฐาน ISO 27001:2022


ISO/IEC 27001:2022 คือมาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems - ISMS) ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล ตอกย้ำให้เห็นถึงความสามารถ ประสิทธิภาพของโซลูชั่น LINE OA Plus และ MyCustomer ในการจัดการความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูล จรรยาบรรณในการดูแลข้อมูล รวมถึงการนำสินทรัพย์ข้อมูลที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดการไปใช้ได้เป็นอย่างดี ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
1.การเก็บรักษาความลับของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และความพร้อมใช้งานของข้อมูล

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ MyCustomer ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานสากลจึงเชื่อมั่นได้ในด้านการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาความลับของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และความพร้อมใช้งานของข้อมูลผ่านเครื่องมือดังกล่าว


2.ปกป้องข้อมูลอันมีค่าของผู้ใช้งาน

MyCustomer พร้อมปกป้องข้อมูลอันมีค่าของท่าน ภายใต้กรอบการทำงานตามมาตรฐานสากล


3.เท่าทันต่อสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์

ด้วยศักยภาพ ความสามารถของ MyCustomer ในการเตรียมตัวเพื่อรับมือ ตอบสนอง และกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็ว จากเหตุก่อกวนหรือการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้


4.ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและพันธะทางสัญญา

นอกจากนี้ MyCustomer ยังให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย ไม่ละเมิดกฎระเบียบ หรือข้อผูกพันธ์ทางสัญญาใดๆ อันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆ

อัปเกรดความได้เปรียบในการแข่งขันบนโลกดิจิทัลด้วย MyCustomer

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

เก็บข้อมูลของเพื่อนในบัญชีทางการด้วย MyCustomer ทำให้คุณรู้จักผู้รับของคุณมากขึ้นในระดับบุคคล และสร้างแรงจูงใจด้วย Mission Stickers ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมืออันทรงพลังและรวดเร็วที่สุด ในการรวบรวมข้อมูลของผู้รับผ่านฟีเจอร์ “แบบสอบถาม” (Survey) ที่สามารถส่งไปหาทุกคนได้ แม้ไม่ได้เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ

ความแม่นยำในการจับกลุ่มเป้าหมาย(Audience Targeting )

ด้วยศักยภาพของ MyCustomer ทำให้คุณสามารถจัดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชาญฉลาด ด้วยฟีเจอร์ “กลุ่มเป้าหมาย” (Audience) ที่ประกอบด้วย Segment Audience, Action Tag, Chat Tag, Groups, User Preference data

การเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการตลาดเฉพาะบุคคล (Personalization)

บรอดแคสต์แคมเปญหาผู้รับที่คุณกำหนดกลุ่มได้เอง ด้วยข้อความที่ปรับแต่งได้หลากหลายผ่านฟีเจอร์ที่โดดเด่น เช่น Flex Message, Personalized Image กำหนด Segmented Rich Menu ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงฟีเจอร์การเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ อีกมากมายที่คอยทำหน้าที่เก็บข้อมูล และกำหนดผู้รับตามที่คุณกำหนด