5 เม.ย. 2022

LINE ประกาศรางวัล LINE Thailand Awards 2021 เผยสุดยอดแบรนด์ทำการตลาดดิจิทัลLINE ประเทศไทย ประกาศรางวัลใหญ่ภาคธุรกิจประจำปี LINE Thailand Awards 2021 ชูความสำเร็จของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแบรนด์ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการทำการตลาดและธุรกิจดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม LINE ตลอดปี 2021 ที่ผ่านมา

ในปีนี้มีการมอบรางวัลรวม 48 รางวัล ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยแบ่งเป็นรางวัล “ที่สุด” แห่งปี 9 รางวัล และรางวัลการใช้งานโซลูชั่นต่างๆ บน LINE ยอดเยี่ยม โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจ อีก 39 รางวัล 


นอกจากนั้น จากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนและการดำเนินธุรกิจที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดในปีที่ผ่านมา ทำให้หลายธุรกิจปรับตัวมาสู่ดิจิทัลมากขึ้น มีการใช้งานบนแพลตฟอร์ม LINE ในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม LINE จึงเพิ่มประเภทรางวัลขึ้นในบางประเภทธุรกิจและสำหรับการใช้งานบางโซลูชั่นโดยเฉพาะ อาทิ การเพิ่มรางวัลสำหรับกลุ่มธุรกิจ FMCG ธุรกิจสินค้าหรู รางวัลสำหรับกลุ่มภาครัฐ และกลุ่ม SMEs รวมไปถึงรางวัลเฉพาะสำหรับแบรนด์ที่ทำแชตคอมเมิร์ซได้ยอดเยี่ยม แบรนด์ที่ทำแคมเปญด้านดาต้าแพลตฟอร์ม และด้านโฆษณาได้ยอดเยี่ยมแห่งปี เป็นต้น

รายนามแบรนด์ที่ได้รับรางวัล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล LINE Thailand Awards 2021 ทั้งหมดได้ที่ https://lineforbusiness.com/linethailandawards/


#LINEThailandAwards2021 #LINEforBusiness