1 ก.พ. 2023

ประกาศสำคัญ แจ้งการปรับเปลี่ยนการคิดค่าบริการ แพ็กเกจรายเดือน LINE Official Account


แจ้งการปรับเปลี่ยนการคิดค่าบริการแพ็กเกจรายเดือน


LINE Official Account มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนการคิดค่าบริการแพ็กเกจรายเดือน โดยจะมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะส่งผลต่อการคิดค่าบริการด้วยกัน 2 กรณี ได้แก่


1. การปรับลดแพ็กเกจระหว่างเดือน การปรับลดแพ็กเกจระหว่างเดือนยังสามารถทำได้ตามปกติ ได้แก่ ปรับลดแพ็กเกจจากแพ็กเกจเบสิก ( Basic ) เป็นแพ็กเกจฟรี ( Free ) หรือปรับลดแพ็กเกจจากแพ็กเกจโปร ( Pro ) เป็นแพ็กเกจเบสิก ( Basic ) โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

2. ยกเลิกการคิดค่าบริการแบบแบ่งสัดส่วนสำหรับการสมัครแพ็กเกจใหม่ (Pro Rate) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแพ็กเกจฟรี ( Free ) สมัคร แพ็กเกจเบสิก ( Basic ) หรือแพ็กเกจโปร ( Pro ) ผู้ใช้บริการ LINE Official Account จะได้รับจำนวนข้อความบรอดแคสต์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็กเกจ โดยระบบจะคิดค่าบริการรายเดือนเต็มจำนวน ไม่ว่าจะสมัครในวันที่เท่าไหร่ของเดือน

3. ( แผนการปรับเปลี่ยนอาจล่าช้า โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อพร้อมใช้งาน ) การอัพเกรดแพ็กเกจระหว่างเดือน

ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการ LINE Official Account ต้องการเพิ่มจำนวนข้อความบรอดแคสต์ระหว่างเดือน จะสามารถอัพเกรดจากแพ็กเกจเบสิก ( Basic ) เป็นแพ็กเกจโปร ( Pro ) ได้ทันที โดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีภายในวันที่ LINE ได้รับชำระเงินเพื่อเปลี่ยนแพ็กเกจจากผู้ใช้บริการ


โดยผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินส่วนต่างของแพ็กเกจเพิ่ม 300 บาท และจะได้รับจำนวนข้อความบรอดแคสต์เพิ่มอีก 20,000 ข้อความ


ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการ LINE Official Account ต้องการบรอดแคสต์ข้อความมากกว่าแพ็กเกจโปร ( Pro ) ที่ได้อัพเกรดไว้ จะคิดราคาตามจริง ข้อความละ 4 สตางค์ ( 0.04 บาท ) ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการปกติ เช่น บรอดแคสต์เพิ่ม 10,000 ข้อความ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากแพ็กเกจ 400 บาท

ทั้งนี้ การนับจำนวนข้อความจะนับเฉพาะข้อความที่บรอดแคสต์ตามจำนวนทาร์เก็ตรีช* รวมถึง Push API, Multicast API, Broadcast API และ Narrowcast API


โดยจะไม่รวมข้อความแชท, ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Response Message), ข้อความตอบกลับแบบ AI (AI response message), ข้อความต้อนรับ (Greeting Message) และ Reply API

นอกจากนี้ ผู้ใช้ LINE Official Account ยังคงสามารถใช้ฟีเจอร์อื่นๆ ได้ตามปกติ


ขอบคุณที่ใช้บริการ LINE Official Account


* ทาร์เก็ตรีช (Target Reach) คือ จำนวนผู้ติดตาม LINE Official Account ที่ไม่บล็อกและใช้บริการต่างๆ ของ LINE เป็นประจำ