26 ธ.ค. 2023

แจ้งเตือนยุติบัญชี LINE Official Account ของท่าน


ขอบคุณที่ใช้บริการ LINE Official Account


เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ LINE Official Account จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า บัญชี LINE Official Account ของบริษัทหรือองค์กรในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป จะถูกยุติการใช้งานในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 การแจ้งเตือนนี้เป็นการจัดส่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการของเรา


เราขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น โดยการยุติการใช้งาน LINE Official Account ดังกล่าว มีผลต่อบัญชี LINE Official Account ที่ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  • LINE Official Account ของบริษัทหรือองค์กรที่ดำเนินงานภายในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งได้กำหนดไว้ ณ วันที่สร้างบัญชีฯ หรือ
  • LINE Official Account ที่ได้ลงทะเบียน “ประเทศหรือภูมิภาคของเจ้าของธุรกิจ” เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ หากบริษัทหรือองค์กรของท่าน มิได้ดำเนินการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน "ประเทศหรือภูมิภาคของเจ้าของธุรกิจ" ของบัญชี LINE Official Account เราใคร่ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไข โดยเราอาจมีการขอข้อมูลยืนยันสถานะบริษัทหรือองค์กรของท่าน เช่น เอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือเอกสารอื่นๆ 

หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัทหรือองค์กรที่ได้รับการแจ้งเตือนนี้ จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ใดๆ ใน LINE Official Account ได้อีกต่อไป

สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ซื้อ Premium ID ไว้ จะได้รับการติดต่อเพิ่มเติมภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในส่วนกระบวนการการคืนเงินตามระยะเวลาที่เหลือของในข้อสัญญา


เราขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับการแจ้งเตือนภายในระยะเวลาจำกัด และไม่สามารถนำเสนอบริการทดแทนใดๆ ได้ในกรณีนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี

หากมีคำถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง

https://contact-cc.line.me/serviceId/12538