LINE for Business

Help Center
Contact Us

Product & Services
Business Solution
E-Learning
Partners
 • Home
 • ร่วมเป็น Partner

ร่วมเป็น Partner

พาร์ทเนอร์ของ LINE ช่วยสนับสนุนทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก โดยช่วยเหลือทั้งด้านการเปิดให้บริการ LINE Official Account ซื้อสื่อโฆษณา
หรือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมที่ใช้อยู่หรือโปรแกรมใหม่ก็ได้ หากคุณคิดว่าบริษัท ของคุณมีศักยภาพสำหรับให้บริการข้างต้น
สามารถเลือกสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ LINE ได้ เพื่อให้พิจารณาในขั้นต่อไป

ข้อดีของการเป็นพาร์ทเนอร์กับ LINE

 • 01

  ได้รับอัพเดทสื่อและบริการต่างๆ
  ของ LINE ก่อนใคร

  ช่วยให้การแนะนำลูกค้าสำหรับวางแผนสื่อโฆษณา
  แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • 02

  เป็นตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา และบริการต่างๆ
  เพื่อธุรกิจของ LINE

  เพื่อให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงสื่อที่ทรงประสิทธิภาพ
  ของ LINE ซึ่งมีเพียงพาร์ทเนอร์ของเราเท่านั้น
  ที่สามารถซื้อสื่อโฆษณาเหล่านี้ได้

 • 03

  ได้รับการโปรโมทและสนับสนุน

  LINE ช่วยโปรโมทและแนะนำพาร์ทเนอร์
  ในสื่อของ LINE พร้อมทั้งแนะนำ และสร้าง
  Business Matching ให้แก่พาร์ทเนอร์
  พร้อมทั้งสนับสนุนในด้านการเทรนนิ่ง รวมถึง
  การเชิญเข้าร่วมงานอีเวนท์ต่างๆ
  ที่ทาง LINE จัดขึ้นอีกด้วย