LINE for Business

Help Center
Contact Us

Product & Services
Business Solution
E-Learning
Partners
{{ tab }}

Business Manager คืออะไร


Business Manager คือแพลตฟอร์มในการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่สามารถจัดการข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล,สร้างและแชร์กลุ่มเป้าหมายด้วยการเก็บและรวบรวมข้อมูลจาก LINE Ecosystem

เพื่อสร้างการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้โปรโมชัน

และแคมเปญโฆษณาข้ามแพลตฟอร์มที่ให้บริการ

※ ข้อมูล จะต้องอยู่ในขอบเขตความยินยอมของผู้ใช้เท่านั้นและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ LINE Business Manager

※ ข้อมูลที่ใช้ใน Business Manager จะต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้เท่านั้น

※ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา สถานะและระยะเวลาในการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์

ปรับปรุงต้นทุนเฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งคนด้วยกลยุทธ์ Co-Brandingสามารถตั้งเป้าปรับปรุงต้นทุนเฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งคนได้ด้วยการ Cross-Selling โดยใช้ประโยชน์จากการสร้างแคมเปญโดยร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆเพื่อส่งข้อความหรือโฆษณา

หาเพื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเพิ่มเพื่อนโดยเข้าถึงผู้ใช้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ใช้ของคุณในอนาคตได้ โดยส่งโฆษณาเพิ่มเพื่อนไปยังผู้ใช้ที่คล้ายกับเพื่อนที่มีการแอคทีฟสม่ำเสมอ


ปรับปรุงอัตราการซื้อซ้ำโดยดึงดูดผู้ใช้ที่เคยซื้อครั้งแรก

สามารถส่งเสริมการซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยส่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ข้อความหรือคูปองที่ให้เฉพาะผู้ใช้ที่เคยซื้อครั้งแรกเท่านั้น


Cross Targeting คืออะไร


Cross Targeting คือฟังก์ชันที่สามารถส่งข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายข้ามผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเป็นข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายที่ได้จาก ข้อความ,

การยิงโฆษณา และแคมเปญบน LINE Official Account และ LINE Ads

เพื่อสร้างการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธืภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยการสร้างโปรโมชันและแคมเปญโฆษณาข้ามผลิตภัณฑ์Cross Targeting ทำอะไรได้บ้าง


สามารถแชร์ข้อมูลที่ได้จาก LINE Official Account และ LINE Ads เพื่อใช้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันและยิงโฆษณาได้

LINE Ads


ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการแชร์ข้อมูล


สามารถนำข้อมูลได้จาก LINE Official Account และ Smart Channel ส่ง ไปยัง LINE Ads ได้

ประเภทกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ได้และวิธีส่งข้อมูลและโฆษณา

บริการแชร์ร่วมกัน


LINE AdsSmart Channel※ ในการ Cross Targeting แม้จะใช้บัญชีของผู้ลงโฆษณาบัญชีเดียวกัน แต่หากผูกกับ LINE Official Account ต่างบัญชีกัน

จะไม่สามารถแชร์กลุ่มเป้าหมายระหว่างกันได้

LINE Official Account


ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการส่งข้อมูลและโฆษณา

สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีได้จาก LINE Ads เพื่อส่งข้อความบน LINE Official Account


ประเภทกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ได้และวิธีส่งข้อมูลและโฆษณาบริการที่แชร์ร่วมกัน


LINE Ads


※ ในการ Cross Targeting แม้จะใช้บัญชีของผู้ลงโฆษณาบัญชีเดียวกัน แต่หากผูกกับ LINE Official Account ต่างบัญชีกัน

จะไม่สามารถแชร์กลุ่มเป้าหมายระหว่างกันได้


LINE Tag คืออะไร


LINE Tag คือฟังก์ชันที่สามารถวัดผลจากการทำความเข้าใจแอ็กชันของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์

สามารถวางแผนปรับโปรโมชันให้เหมาะสมที่สุด โดยวัดผล LINE Ads หรือการส่งข้อความใน LINE Official Account ด้วยการติดตั้ง LINE Tag บนหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการวัดผล

วัดผลโปรโมชัน

สามารถวัดผลต่างๆ ได้ เช่น ผลลัพธ์จากการส่งข้อความหรือโฆษณา,จำนวนผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ และสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการ

ใช้ประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย 

สามารถส่งข้อความได้อย่างยืดหยุ่นตามพฤติกรรมของผู้ใช้จากการทำความเข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์


การแบ่งกลุ่มเป้าหมายคืออะไร


ฟังก์ชันที่สามารถใช้ประโยชน์การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย*ที่กว้างขวางและมีความแม่นยำสูง

เพื่อให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการใช้ประโยชน์จาก Targeting บน LINE Ads แล้ว

การแบ่งกลุ่มเป้าหมายยังสะท้อนให้เห็นในรายงานการวิเคราะห์และตรรกะในการแสดงโฆษณาอีกด้วย


*เป็นการวิเคราะห์จากพฤติกรรมการของผู้ใช้ "LINE" (ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่ และเนื้อหาในแชต) อย่างไรก็ตาม การประเมินข้อมูลคุณสมบัติจะเป็นข้อมูลสถิติ และจะไม่มีการระบุตัวบุคคล นอกจากนี้ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้แก่บุคคลที่สาม (ผู้ลงโฆษณา ฯลฯ)

 

การแบ่งกลุ่มที่สามารถใช้ได้


แบรนด์สามารถระบุเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ เพศ ภูมิภาค และความสนใจได้ และสามารถรวมเป้าหมายที่เลือกเข้าด้วยกันเพื่อแสดงโฆษณา เนื่องจากโฆษณาจะแสดงต่อผู้ใช้ที่เกิดแอ็กชันได้ง่ายผ่านการ Targeting ด้วยการคาดคะเนคุณสมบัติและความสนใจของผู้ใช้ที่ต้องการจะส่งโฆษณา

 โฆษณาจะแสดงต่อผู้ใช้ที่มีแนวโน้มที่เกิดแอ็กชันได้ง่าย ส่งผลให้แบรนด์สามารถคาดหวังการแสดงโฆษณาที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายได้

เรียนรู้การใช้งาน Business Manager เพิ่มเติมได้ที่นี้

สอบถามเกี่ยวกับ Business Manager

Case Studies

dtac

ดีแทคเผยหมัดเด็ด… ปั้นยุทธศาสตร์การใช้ LINE Ads ตอบจบครบทุก Customer Journey

LINE BK

รู้จัก LINE BK กับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ด้วย LINE Ads

The Mall Group

The Mall Group บุกเบิกกลยุทธ์ ‘เข้าใจ’ และ ‘เข้าถึง’ ลูกค้าในยุคดิจิทัลด้วย LINE Ads

Case Study ทั้งหมด