Product & Services
Business Solution
E-Learning
Partners

ธุรกิจอื่นๆ ที่ LINE เห็นว่าไม่เหมาะสม

ธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

 1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 2. อาวุธยุทธภัณฑ์ (ทุกประเภท) วัตถุและสารอันตราย
 3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการสําหรับผู้ใหญ่ (รวมถึง ร้านเซ็กส์ช็อป เช่น สถานบริการอาบอบนวดที่ผิดกฎหมายและ ศีลธรรมอันดี ร้านค้าสําหรับผู้ใหญ่ เช่น ร้านวิดีโอสําหรับผู้ใหญ่ กิจการสถานบันเทิงอื่นสําหรับผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับ อนุญาตหรือจดทะเบียนและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะเดียวกัน 
 4. การตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบุตรบุญธรรม การรับหรือยกเด็กให้คนอื่นนอกจากญาติของเด็ก
 5. การขายข้อมูล (Sale of Information) การเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อื่น


ธุรกิจอื่นๆ

 1. สินค้ามือสอง และ การโรงรับจํานํา/ เพชรหลุดจํานําถึงแม้ว่าจะมีใบการันตรีของแท้ 
 2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เช่น ทํานายโชคชะตา เครื่องราง การไล่ผี และการบริจาคเงิน 
 3. พรรคการเมือง ผลสํารวจการออกเสียงประชามติ หรือ การลงคะแนนเลือกตั้ง 
 4. สกุลเงินดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคหรือการชักชวนการซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือลงทุนอสังหาริมทรัพย์(ยกเว้นธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต)
 5. การระดมทุน และการให้กู้ยืมเงินในเชิงฉ้อโกง 
 6. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น ปาจิงโกะ เว็บไซต์พนันบอล หวย เกมส์ที่ไม่ได้มาซึ่งเงินที่ถูกกฎหมาย เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสะสมแต้ม การประมูล (รวมถึง Bidding fee auctions) 
 7. การขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales) เช่น ธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง 
 8. Matching Site เช่น เว็บหาพันธมิตรจับคู่ทางธุรกิจ บริการหาคู่ (Dating Service)
 9. บริการนักสืบเอกชน
 10. การทำการตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยได้ค่าตอบแทนในลักษณะการแบ่งปันรายได้ (Affiliate site)
 11. เว็บไซต์ที่เป็นการรวมเนื้อหาจากหลายๆเว็บไซต์(Portal site) และ เว็บบอร์ดสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
 12. อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ต้องได้รับอนุญาตจากจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


หมายเหตุ : 

กรณีที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือคลินิก จะต้องส่งใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 

กรณีที่เป็นเครื่องสำอาง และอาหารเสริม จะต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ หรือ ตัวแทนจำหน่ายทางการ(มีเพียงรายเดียวเท่านั้น) และจะต้องมีการจดทะเบียนจากอย. 

FAQร่วมเป็น Partnerติดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับ LINE

© LINE Corporation ©