LINE for Business

Help Center
Contact Us

Product & Services
Business Solution
E-Learning
Partners

ยินดีด้วย!

คุณได้รับคูปองส่วนลดสำหรับลงโฆษณาบน LINE


เนื่องจากคุณเป็นผู้ใช้งานใหม่และมียอดใช้จ่ายการลงโฆษณาบน LINE ด้วยตนเอง

ผ่าน LINE Ads ตั้งแต่ 2,000 บาท หรือ 5,000 บาทขึ้นไป

ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2565


วิธีการรับคูปองส่วนลดและขั้นตอนการใช้คูปอง

สำหรับลงโฆษณาบน LINE Ads ด้วยตนเอง


เมื่อท่านได้รับคูปองโค้ดส่วนลดผ่านการแจ้งเตือน (Notifications) บน admanager.line.biz และทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย
1. เข้าสู่บัญชีโฆษณาที่ admanager.line.biz 


2. โดยเลือก “เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE” (Log in with LINE account) 

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้โฆษณา (Ad account) ในนามบริษัท สามารถเลือก “เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีธุรกิจ” (Log in with Business account)

3. สำหรับผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้โฆษณาอยู่แล้ว ให้เลือก “บัญชีผู้ใช้โฆษณา” (Ad account) ที่สร้างไว้

4. เลือก “ชื่อบัญชีผู้ใช้โฆษณา” (Ad account name)

5. เลือก “ขีด 3 ขีด” ที่มุมบนซ้ายมือ

6. เลือกเมนู “การเรียกเก็บและชำระเงิน” (Billing and payments)

7. เลือก “ชื่อผู้ชำระเงิน” (Payer name) ที่สร้างไว้

8. เลือก “+ลงทะเบียนบัตรเครดิต” (Register payment method)

9. เลือก “คูปอง” (Coupon)

10. ใส่ “คูปองโค้ด” (Enter coupon code) ที่ได้รับ และกด “เพิ่ม” (Add) เป็นอันเสร็จสิ้น

11. โดยรายละเอียดของคูปองจะถูกแสดงพร้อมสถานะคูปองในแถบ “ยอดชำระเงิน” (Outstanding balance) และระบบคูปองจะเริ่มนับยอดค่าใช้จ่ายโฆษณาของคุณ

โดยสถานะของคูปองจะเปลี่ยนเป็น “พร้อมใช้งาน” (Active) อัตโนมัติ หากเกินระยะเวลาที่แคมเปญสิ้นสุดลงแล้ว ระบบจะแสดงสถานะของคูปองเป็น “หมดอายุการใช้งาน” (Expired)


หมายเหตุ : 

 • ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนคูปองโค้ดส่วนลดได้เพียง 1 คูปองจากแคมเปญเดียวกันเท่านั้น
 • ท่านสามารถลงทะเบียนคูปองโค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ได้รับคูปองโค้ดส่วนลด – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น


เงื่อนไขการใช้คูปองโค้ดส่วนลดในการลงโฆษณาบน LINE Ads ด้วยตนเอง


 1. แคมเปญนี้ จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
 2. สิทธิพิเศษสำหรับเจ้าของบัญชีโฆษณาที่ได้เข้าร่วมงาน SME BOOTCAMP Roadshow ณ จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 9 ส.ค. 2565 และจังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ 23 ส.ค. 2565 เท่านั้น
 3. ในการใช้คูปอง ลูกค้าต้องนำคูปองโค้ดส่วนลดที่ได้รับ ไปลงทะเบียนคูปองในบัญชีโฆษณา ผ่านช่องทาง LINE Ad Manager [admanager.line.biz] ตั้งแต่วันที่ได้รับคูปอง – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น
 4. คูปองเครดิตสามารถใช้เป็นส่วนลดจำนวน 2,000 หรือ 5,000 บาท/คูปอง (ไม่รวม VAT) ขึ้นอยู่กับมูลค่าคูปองที่ท่านได้รับ เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนใด ๆ ในการลงโฆษณา LINE Ads ด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง LINE Ad Manager [admanager.line.biz] จำกัดการใช้คูปองเครดิตเป็นส่วนลด 1 คูปอง/ 1 ผู้ชำระเงิน / 1 ครั้ง ตลอดแคมเปญ โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น ลูกค้าจะใช้คูปองเครดิตได้เท่ากับค่าใช้จ่ายจริงในรอบบิลนั้น ( โดยระบบจะเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายการลงโฆษณา หลังจากวันที่ลงทะเบียนคูปองในบัญชีโฆษณาเป็นต้นไป ) หากท่านมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่าง 1 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ที่มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าคูปองที่ท่านได้รับ (2,000 หรือ 5,000 บาท แล้วแต่กรณี) ท่านจะได้รับมูลค่าส่วนลดเท่ากับค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น (ไม่รวม VAT) ทั้งนี้การลงโฆษณาของท่านต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานแพลตฟอร์มโฆษณาของไลน์ (LINE Ads Terms of Use) และการใช้คูปองส่วนลด เป็นไปตามข้อกำหนด (LINE Ads Coupon Terms of Use)
 5. คูปองเครดิตส่วนลดมีไว้ให้ท่านใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง บริษัทไม่อนุญาตให้นำไปจำหน่ายจ่ายแจกต่อ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
 6. หากท่านใช้เครดิตส่วนลดไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด สิทธิ์ส่วนที่เหลือจะสิ้นสุดลงทันที โดยจะไม่สามารถโอนสิทธิ์คงเหลือไปใช้ในรอบบิลถัดไป โอนเปลี่ยนไปใช้กับบัญชีอื่น หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้
 7. คูปองโค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้เพียง 1 ครั้งตลอดระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งใช้ หรือนำมาใช้ซ้ำได้อีก
 8. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นรวมถึงภาษีเกี่ยวกับการรับคูปองโค้ดส่วนลด (ถ้ามี) ผู้ใช้งานคูปองจะต้องเป็นรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ โปรดติดต่อ (contact.line.me) หรือติดต่อที่เบอร์ 02-023-9999

Case Studies

dtac

ดีแทคเผยหมัดเด็ด… ปั้นยุทธศาสตร์การใช้ LINE Ads ตอบจบครบทุก Customer Journey

LINE BK

รู้จัก LINE BK กับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ด้วย LINE Ads

The Mall Group

The Mall Group บุกเบิกกลยุทธ์ ‘เข้าใจ’ และ ‘เข้าถึง’ ลูกค้าในยุคดิจิทัลด้วย LINE Ads

Case Study ทั้งหมด