Product & Services
Business Solution
E-Learning
Partners

เงื่อนไขและวิธีการใช้คูปองโค้ดส่วนลดในการลงโฆษณา

LINE Ads Platform ด้วยตนเอง

1. 1 สิทธิ์/ 1 ผู้ชำระเงิน (ใน LINE Official Account ของท่าน) / ตลอดแคมเปญ ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน

2.    ระยะเวลาลงทะเบียนคูปอง ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 – 25 กรกฎาคม 2564 / ระยะเวลาใช้คูปองที่ลงทะเบียนแล้ว 18 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

3.    ลูกค้าสามารถนำคูปองโค้ดส่วนลดที่ได้รับ ไปลงทะเบียนคูปองในบัญชีโฆษณาได้ ผ่านช่องทาง LINE Ad Manager [admanager.line.biz] ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 – 25 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

4.    คูปองโค้ดส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดจำนวน 300 บาท เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา LINE Ads Platform ด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง LINE Ad Manager [admanager.line.biz] เท่านั้น ครบ 1,000 บาท ต่อ 1 ผู้ชำระเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยระบบจะเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายการลงโฆษณา หลังจากวันที่ลงทะเบียนคูปองในบัญชีโฆษณาเป็นต้นไป ทั้งนี้การลงโฆษณาของท่านต้องเป็นไปตามข้อกำหนด (LINE Ads Platform Terms of Use)

5.    หากท่านใช้ส่วนลดไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด สิทธิ์ส่วนที่เหลือจะสิ้นสุดลงทันที โดยจะไม่สามารถโอนสิทธิ์คงเหลือไปใช้ในรอบบิลถัดไป โอนเปลี่ยนไปใช้กับบัญชีอื่น หรือ แปลงเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้

6.    คูปองโค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งใช้ หรือนำมาใช้ซ้ำได้อีก

7.    ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นรวมถึงภาษีเกี่ยวกับการรับคูปองโค้ดส่วนลด (ถ้ามี) ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

8.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

9.    สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ โปรดติดต่อ (contact.line.me)


วิธีการใช้คูปองโค้ดส่วนลดสำหรับ

การลงโฆษณา LINE Ads Platform ด้วยตนเอง


1. เริ่มสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณา (Ad account) ที่ admanager.line.biz โดยกรอกรายละเอียด ข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ให้ครบ สำคัญ ! ต้องลงทะเบียนบัตรเครดิตสำหรับการเรียกเก็บค่าโฆษณาให้เรียบร้อยก่อน

2. เมื่อบัญชีผู้ใช้โฆษณา (Ad account) ได้รับการอนุมัติภายใน 48 ชั่วโมงแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนได้เลย โดยเลือก “ชื่อบัญชีผู้ใช้โฆษณา” (Ad account name) ที่สร้างไว้

3. เลือก “ขีด 3 ขีด” มุมบนซ้าย

4. และ เลือก “การเรียกเก็บเงินและชำระเงิน” (Billing and payments)

5. เลือก “ชื่อผู้ชำระเงิน” (Payer name)

6. คลิก “ลงทะเบียนวิธีชำระเงิน” (Register payment method)


7. เลือก “คูปอง” (Coupon) ในหน้าลงทะเบียนวิธีชำระเงิน (Register payment method) และคลิก “ต่อไป” (Next)

8. หลังจากนั้น “ใส่คูปองโค้ด” (Enter coupon code) ที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ และกด “เพิ่ม” (Add)


9. รายละเอียดคูปองจะถูกแสดงพร้อมสถานะคูปอง ในแถบ “ยอดชำระเงิน” (Outstanding balance) โดยคูปองจะแสดงสถานะ “ไม่พร้อมใช้งาน” (Inactive) จนกว่าจะมีค่าใช้จ่ายครบ 1,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนด นับจากวันที่ลงทะเบียนคูปองโค้ดเสร็จสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยระบบจะเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายการลงโฆษณา หลังจากวันที่ลงทะเบียนคูปองในบัญชีโฆษณาเป็นต้นไป

ทั้งนี้สถานะของ คูปองจะเปลี่ยนเป็น “พร้อมใช้งาน” (Active) ทันทีเช่นกัน เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายครบ 1,000 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามด้านบน

หากค่าใช้จ่ายไม่ครบตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงสถานะคูปอง “ไม่พร้อมใช้งาน” (Inactive) หรือหากแคมเปญสิ้นสุดแล้ว จะแสดงสถานะ “หมดอายุการใช้งาน” (Expired)


หมายเหตุ

-      ต้องลงทะเบียนบัตรเครดิตก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนคูปองได้

-      ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนคูปองได้เพียง 1 คูปองจากแคมเปญเดียวกันเท่านั้น

-      กรณีต้องการลงทะเบียนคูปองที่ได้รับจากแคมเปญใหม่ ต้องลบคูปองแคมเปญเดิมก่อน โดยคูปองสามารถถูกลบได้ในทุกสถานะ

Case Studies

ISUZU

เผย Success Case เมื่อ ISUZU พัฒนากลยุทธ์การตลาด ด้วย LINE Ads Platform

LINE BK

รู้จัก LINE BK กับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ด้วย LINE Ads Platform

Sizzler

Sizzler ปล่อยหมัดเด็ด…หาลูกค้าที่ใช่ ผ่าน LINE Ads Platform (LAP)…พลิกเกมสู้ บุกตลาด Delivery

Case Study ทั้งหมด

  • Find LINE Agency Partner

    เริ่มใช้บริการต่างๆ ของ LINE

    ผ่าน Agency Partner

  • Send an Inquiry

    สนใจบริการของ LINE ติดต่อเราได้ที่นี่

FAQร่วมเป็น Partnerติดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับ LINE

© LINE Corporation ©