Product & Services
Business Solution
E-Learning
Partners


วิธีการรับคูปองโค้ดส่วนลดและใช้สำหรับ

การลงโฆษณา LINE Ads Platform ด้วยตนเอง


เมื่อท่านได้รับคูปองโค้ดส่วนลดผ่านการแจ้งเตือน (Notifications) บน admanager.line.biz และทางอีเมล หากมีการเปิดแจ้งเตือนไว้ (Notification email) ไว้ สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย

1)    เลือก “ชื่อบัญชีผู้ใช้โฆษณา” (Ad Account Name) ที่สร้างไว้

2)   เลือก “ขีด 3 ขีด” ที่มุมบนซ้ายมือ

3)   เลือกเมนู “การเรียกเก็บเงินและชำระเงิน” (Billing and payments)

4)   เลือก “ชื่อผู้ชำระเงิน” (Payer Name)

 

 

5)   คลิก “ลงทะเบียนวิธีชำระเงิน” (Register payment method)

 

 

6)   เลือก “คูปอง” (Coupon) ในหน้าลงทะเบียนวิธีชำระเงิน (Register payment method) และคลิก “ต่อไป” (Next)

7)    ใส่ “คูปองโค้ด” (Coupon code) ที่ได้รับจากการแจ้งเตือน (Notifications) หรืออีเมลแจ้งเตือน (Notification email) จากนั้นกด “เพิ่ม” (Add)

 

 

8)   รายละเอียดของคูปองจะถูกแสดงพร้อมสถานะคูปองในแถบ “ยอดชำระเงิน” (Outstanding balance) ทั้งนี้สถานะของคูปองจะเปลี่ยนเป็น “พร้อมใช้งาน” (Active) โดยอัตโนมัติเมื่อมียอดการใช้จ่ายในระบบ LINE Ads Platform ถึงตามขั้นต่ำที่กำหนดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น หากเกินระยะเวลาที่แคมเปญสิ้นสุดลงแล้วระบบจะแสดงสถานะของคูปองเป็น “หมดอายุการใช้งาน” (Expired)

 

 

หมายเหตุ:

 • ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนคูปองโค้ดส่วนลดได้เพียง 1 คูปองจากแคมเปญเดียวกันเท่านั้น
 • ผู้ใช้งานต้องมียอดใช้จ่ายสะสมถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

 

หากมีคำถามหรือต้องการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน LINE Ads Platform
เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดในการลงโฆษณา LINE Ads Platform ด้วยตนเอง


1)    แคมเปญนี้ จัดขึ้นโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

 

2)   บัญชีโฆษณาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมต้องเป็นบัญชีโฆษณาที่มียอดการใช้งานเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนตุลาคม 2564) ในระบบ LINE Ads Platform อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับคูปองส่วนลดของบัญชีโฆษณาที่ท่านเป็นแอดมินได้ผ่านการแจ้งเตือน (Notifications) บน [admanager.line.biz]  และทางอีเมล หากมีการเปิดแจ้งเตือนไว้ (Notification email)

 

3)   บริษัทได้เข้าตรวจสอบข้อมูลยอดการใช้งานเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนตุลาคม 2564) ของบัญชีโฆษณา ในระบบ LINE Ads Platform เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและดำเนินการจัดส่งคูปองส่วนลดต่อไปหากพบว่าเข้าเกณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้ ด้วยดุลยพินิจของบริษัทเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดเวลา

 

4)   บัญชีโฆษณาที่มีสิทธิ์ จะได้รับคูปองส่วนลดผ่านระบบแจ้งเตือนในบัญชีโฆษณา (Ad Account) ที่ได้รับสิทธิ์ โดยจำกัดบัญชีโฆษณาละ 1 สิทธิ์/ 1 ผู้ชำระเงิน (ในบัญชีผู้ใช้โฆษณาของท่าน)

 

5)    เมื่อได้รับคูปองแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้งาน โดยสามารถลงทะเบียนและใช้คูปองโค้ดส่วนลดได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับคูปอง – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยท่านสามารถนำคูปองโค้ดส่วนลดที่ได้รับ ไปลงทะเบียนคูปองในบัญชีโฆษณาได้ ผ่านช่องทาง LINE Ad Manager [admanager.line.biz]  ตามวิธีการที่กำหนด ภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น

 

6)   คูปองส่วนลดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในระบบการแจ้งเตือนในบัญชีโฆษณาของท่าน คูปองส่วนลดนี้สามารถใช้งานได้สำหรับการลงโฆษณาบน LINE Ads Platform ด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง LINE Ad Manager [admanager.line.biz]  เท่านั้น ระบบจะเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายการลงโฆษณา เพื่อนำคูปองส่วนลดมาใช้หลังจากวันที่ท่านลงทะเบียนคูปองในบัญชีโฆษณาเป็นต้นไป โดยท่านจะต้องมียอดการใช้งานขั้นต่ำ 80,000 บาทขึ้นไปในระบบตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนคูปอง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด คูปองจึงจะ “พร้อมใช้งาน” ทั้งนี้การลงโฆษณาของท่านต้องเป็นไปตามข้อกำหนด (LINE Ads Platform Terms of Use) และการใช้คูปองต้องเป็นไปตามข้อกำหนด (LINE Ads Platform Coupon Terms of Use)

 

7)    คูปองโค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งใช้ หรือนำมาใช้ซ้ำได้อีก หากท่านใช้ส่วนลดไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด สิทธิ์ส่วนที่เหลือจะสิ้นสุดลงทันที โดยจะไม่สามารถโอนสิทธิ์คงเหลือไปใช้ในรอบบิลถัดไป โอนเปลี่ยนไปใช้กับบัญชีอื่น หรือ แปลงเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้

 

8)   ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นรวมถึงภาษีเกี่ยวกับการรับคูปองโค้ดส่วนลด (ถ้ามี) ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

 

9)   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้คูปองส่วนลดและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 

10) สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้ โปรดติดต่อ (contact.line.me)

 

Case Studies

The Mall Group

The Mall Group บุกเบิกกลยุทธ์ ‘เข้าใจ’ และ ‘เข้าถึง’ ลูกค้าในยุคดิจิทัลด้วย LINE Ads Platform

dtac

ดีแทคเผยหมัดเด็ด… ปั้นยุทธศาสตร์การใช้ LINE Ads Platform ตอบจบครบทุก Customer Journey

SHU Global

แชร์หมดเปลือกกับ SHU global ยิงแอดแบบไหนช่วยลดยอดบล็อกต่ำกว่า 10%

Case Study ทั้งหมด

 • Find LINE Agency Partner

  เริ่มใช้บริการต่างๆ ของ LINE

  ผ่าน Agency Partner

 • Send an Inquiry

  สนใจบริการของ LINE ติดต่อเราได้ที่นี่

 • LINE OA Store

  เลือกใช้เครื่องมือสำเร็จรูปให้กับ OA ของคุณ

FAQร่วมเป็น Partnerติดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับ LINE

© LINE Corporation ©