Product & Services
Business Solution
E-Learning
Partners

Video Tutorials

LINE Ads Platform

{{ tab }}
{{ selectedContent.tab }}
{{ b.text }}

{{ selectedContent.tab }}

วิธีลงโฆษณาบน LINE ด้วย LINE Ads Platform

1. ทำความรู้จัก LINE Ads Platform

2. พื้นที่โฆษณาบน LINE Ads Platform

3. โครงสร้าง LINE Ads Platform และวิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณา

4. วัตถุประสงค์ LINE Ads Platform

5. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

6. รูปแบบการตั้งค่าราคาเสนอ

7. รูปแบบโฆษณาบน LINE Ads Platform

8. สร้างรูปภาพสำหรับลงโฆษณาได้ง่ายๆ ด้วย LINE Creative Lab

9. การแบ่งประเภทและทำความเข้าใจการทำงานของ LINE Tag

10. เคล็ดลับการปรับแคมเปญให้มีประสิทธิภาพ

11. วิธีสร้างบัญชีโฆษณา หรือ Ad Account เพื่อเริ่มลงโฆษณาด้วยตนเองผ่าน LINE Ads Platform

12. วิธีการลงทะเบียนบัตรเครดิต และชำระเงินเพื่อเริ่มลงโฆษณาด้วยตนเองผ่าน LINE Ads Platform

13. วิธีสร้างโฆษณาด้วยตนเองผ่าน LINE Ads Platform

14. สร้างบัญชีโฆษณา และโฆษณาอย่างไรให้อนุมัติง่ายๆ ไร้ปัญหา

FAQร่วมเป็น Partnerติดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับ LINE

© LINE Corporation ©