Business Manager

แพลตฟอร์มในการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่สามารถจัดการข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล,สร้างและแชร์กลุ่มเป้าหมายด้วยการเก็บและรวบรวมข้อมูลจาก LINE Ecosystem เพื่อสร้างการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้โปรโมชันและแคมเปญโฆษณ ข้ามแพลตฟอร์มที่ให้บริการ

ทำความรู้จัก Business Manager

Business Manager ทำอะไรได้บ้าง

เก็บและรวบรวมข้อมูล

สรุปข้อมูลทั้งหมด และสามารถจัดการ

แบบบูรณาการข้อมูลเชิงกว้างของ LINE และบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างปลอดภัย

วิเคราะห์และรายงาน

สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ได้โดยวิเคราะห์แบบไขว้ข้อมูลระหว่าง LINE กับบริการที่เกี่ยวข้อง

ใช้ประโยชน์จากกลุ่ม เป้าหมาย

สามารถสร้างการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มได้

โดยใช้ประโยชน์จากการไขว้ข้อมูลของแต่ละแพลท

ฟอร์มที่ใช้บริการด้วยการสร้างกลุ่มเป้าหมายขึ้นมา

{{showMore ? `` : ``}}

ปรับปรุงต้นทุนเฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งคน ด้วยกลยุทธ์ Co-Branding

สามารถตั้งเป้าปรับปรุงต้นทุนเฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งคนได้ด้วยการ

Cross-Selling โดยใช้ประโยชน์จากการสร้างแคมเปญโดยร่วมมือ

กับแบรนด์ต่างๆเพื่อส่งข้อความหรือโฆษณา

หาเพื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเพิ่มเพื่อนโดยเข้าถึงผู้ใช้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ใช้ของคุณในอนาคต

ได้โดยส่งโฆษณาเพิ่มเพื่อน ไปยังผู้ใช้ที่คล้ายกับเพื่อนที่มีการแอคทีฟสม่ำเสมอ

ปรับปรุงอัตราการซื้อซ้ำโดยดึงดูดผู้ใช้ ที่เคยซื้อครั้งแรก

สามารถส่งเสริมการซื้ออย่างต่อเนื่องโดยส่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ

เช่น ข้อความหรือคูปองที่ให้เฉพาะผู้ใช้ที่เคยซื้อครั้งแรกเท่านั้น

ขั้นตอนการใช้งาน

3 ฟีเจอร์หลัก

1

Cross Targeting

คือฟังก์ชันที่สามารถส่งข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายข้ามผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเป็นข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายที่ได้จาก ข้อความ,

การยิงโฆษณา และแคมเปญบน LINE Official Account และ LINE Ads เพื่อสร้างการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธืภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยการสร้างโปรโมชันและแคมเปญโฆษณาข้ามผลิตภัณฑ์

Cross Targeting ทำอะไรได้บ้าง

สามารถแชร์ข้อมูลที่ได้จาก LINE Official Account และ LINE Ads เพื่อใช้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันและยิงโฆษณาได้

สามารถยิงโฆษณาเพิ่มเพื่อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถยิงโฆษณาเพิ่มเพื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเจาะกลุ่มเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นเพื่อน

กันใน LINE Official Account เท่านั้น

เพิ่ม conversation ด้วยการ Retargeting

สามารถกระตุ้น User ที่เคย Engage

กับ Smart Channel ที่เกิด Conversation

ด้วยการ Retargeting บน LINE Ads

การเข้าถึงผู้ใช้ที่คล้ายกัน

สามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่คล้ายกับเพื่อนที่มีอยู่แล้ว

ใน LINE Official Account ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย LINE Ads

{{showMore ? `` : ``}}

ขั้นตอนการใช้งาน


2

LINE Tag

คือฟังก์ชันที่สามารถวัดผลจากการทำความเข้าใจแอ็กชันของผู้ใช้งานบนเว็บ

ไซต์สามารถวางแผนปรับโปรโมชันให้เหมาะสมที่สุด โดยวัดผล LINE Ads หรือการส่งข้อความใน LINE Official Account ด้วยการติดตั้ง LINE Tag บนหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการวัดผล

LINE Tag ทำอะไรได้บ้าง

สามารถแชร์ข้อมูลที่ได้จาก LINE Official Account และ LINE Ads เพื่อใช้กลุ่มเป้าหมายร่วมกันและยิงโฆษณาได้

วัดผลโปรโมชัน


สามารถวัดผลต่าง ๆ ได้ เช่นผลลัพธ์จากการส่งข้อความหรือโฆษณา, จำนวนผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ และสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการ

ใช้ประโยชน์กลุ่มเป้าหมาย


สามารถส่งข้อความได้อย่างยืดหยุ่นตามพฤติกรรมของผู้ใช้จากการทำความเข้าใจ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์

ขั้นตอนการใช้งาน


3

การแบ่งกลุ่มเป้าหมายคืออะไร

ฟังก์ชันที่สามารถใช้ประโยชน์การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย*ที่กว้างขวางและมีความแม่นยำสูง เพื่อให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพนอกจากการใช้ประโยชน์จาก Targeting บน LINE Ads แล้วการแบ่งกลุ่มเป้าหมายยังสะท้อนให้เห็นในรายงานการวิเคราะห์และตรรกะ ในการแสดงโฆษณาอีกด้วย


*เป็นการวิเคราะห์จากพฤติกรรมการของผู้ใช้ "LINE" (ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ อ่อนไหว เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่และเนื้อหาในแชต) อย่างไรก็ตาม การประเมินข้อมูลคุณสมบัติจะเป็นข้อมูลสถิติ และจะไม่มีการระบุตัวบุคคล นอกจากนี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้แก่บุคคลที่สาม (ผู้ลงโฆษณา ฯลฯ)

แบ่งกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลอะไรได้บ้าง

แบรนด์สามารถระบุเป้าหมายในแต่ละช่วงอายุ เพศ ภูมิภาค และความสนใจได้ และสามารถรวมเป้าหมายที่เลือกเข้าด้วยกันเพื่อแสดงโฆษณา เนื่องจากโฆษณาจะแสดงต่อผู้ใช้ที่เกิดแอ็กชันได้ง่ายผ่านการ Targeting ด้วยการคาดคะเนคุณสมบัติและความสนใจของผู้ใช้ที่ต้องการจะส่งโฆษณา

โฆษณาจะแสดงต่อผู้ใช้ที่มีแนวโน้มที่เกิดแอ็กชันได้ง่าย ส่งผลให้แบรนด์สามารถคาดหวังการแสดงโฆษณาที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายได้


9 ขั้นตอนการสมัคร Business Manager

1

เปิดบัญชีทางการของ LINE

เข้าระบบผ่าน LINE Account หรือ Business Account

2

สร้างบัญชี LINE Ads
3

เข้าระบบ Business Manager

เข้าระบบผ่าน LINE Account หรือ Business Account

4

สร้าง Organization
5

กรอกข้อมูลธุรกิจ

กรอกข้อมูลธุรกิจที่จำเป็นให้ครบถ้วน

6

กรอกข้อมูลบัญชีทางการ LINE Official Account

กรอกข้อมูลบัญชีทางการ LINE Official Account ให้ครบถ้วนบน OA CMS

7

ตรวจสอบแก้ไข Provider Name และผูกบัญชี

**หาก LINE Official Account ของคุณมีการผูกกับ Channel ใดๆกรุณาตรวจสอบชื่อ Provider Name ใน LINE Develop Console Business โดยชื่อบริษัทและชื่อ Business Manager Organization จะต้องตรงกัน


*เริ่มต้นผูกบัญชี LINE Official Account ที่ได้รับรับรองแล้วหรือบัญชี LINE Ads กับ Business Manager Organization

8

LINE จะตรวจสอบและอนุมัติ Business Information และการผูกบัญชีทางการ

LINE จะทำการตรวจสอบและอนุมัติ Business Manager Organization, Business Information และการผูกบัญชีทางการ OA หรือ LINE Ads ที่ทำการผูกกับ BM Organization ภายใน 3-5 วันทำการ

9

แชร์ / สร้างกลุ่มเป้าหมายและ LINE Tag ระหว่างบัญชี

*หลังจากสถานะของ Business Manager Organization และบัญชีทางการ OA หรือ LINE Ads ที่ผูกกับ Business Manager ขึ้น “Verified” ถือเป็นการอนุมัติเรียบร้อย


*เริ่มต้นผูกบัญชีทางการ OA หรือ LINE Ads กับ BM Organization

{{showMore ? `` : ``}}

{{ tab }}
ดูเพิ่มเติม

Business Manager สามารถล็อกอินเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ https://business.line.biz/


1. เข้าหน้าจอการจัดการ 

2. ล็อกอินด้วยบัญชี LINE หรือ บัญชีธุรกิจ (LINE Business ID)

COPY

LINE Business ID คือ ระบบการยืนยันตัวตนที่สามารถล็อกอินบริการต่าง ๆ ของ LINE สำหรับนักธุรกิจและนักพัฒนาได้ด้วย ID เดียวกัน

คุณสามารถล็อกอินเข้า LINE Business ID ได้ด้วยบัญชี LINE หรือบัญชีธุรกิจ (ล็อกอินด้วยอีเมลแอดเดรส)

COPY

คุณสามารถเชิญผู้ใช้มาดูแลองค์กรได้หลายคน ตามขั้นตอนด้านล่าง


1. ไปที่เมนู "สิทธิ์" > คลิกที่ "ผู้ใช้"

2. คลิกที่ "เชิญผู้ใช้"

3. เลือกสิทธิ์ที่ต้องการมอบ แล้วคลิกสร้างลิงก์เชิญ (URL)

4. ส่งลิงก์เชิญ (URL) ให้ผู้ใช้ที่คุณต้องการเชิญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล

5. ให้ผู้ใช้ที่ได้รับการเชิญเปิดหน้าล็อกอินจากลิงก์เชิญ (URL) แล้วล็อกอินด้วยบัญชี LINE หรือ บัญชีธุรกิจ (LINE Business ID เพื่อล็อกอินเข้า Business Manager


*ลิงก์เชิญ (URL) มีระยะการใช้งาน 72 ชั่วโมงหลังจากการสร้าง

COPY

คุณสามารถลิงก์องค์กรกับบัญชี LINE Official Account หรือ บัญชี LINE Ads ได้ 


* องค์กรแต่ละองค์กร สามารถลิงก์ได้เฉพาะกับบัญชี LINE Official Account และ LINE Ads ที่ทำสัญญาในนามนิติบุคคลเดียวกันเท่านั้น

** บัญชี LINE Official Account หรือ LINE Ads ในแต่ละบัญชีสามารถลิงก์ได้กับ 1 องค์เท่านั้น

*** ประเภทของบัญชี LINE Official Account ที่สามารถลิงก์กับ Business Manager ได้ คือ บัญชีรับรอง (โล่สีน้ำเงิน) และบัญชีพรีเมียม (โล่สีเขียว) เท่านั้น

COPY

คุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองบน Business Manager ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง


1. คลิกที่ "กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง"

2. คลิกที่ "สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง" > เลือกประเภทกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้าง

3. กรอกข้อมูลที่จำเป็นในหน้าจอที่แสดงขึ้นมา ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือก

COPY

เพิ่มขีดความสามารถให้ LINE Account Connect

ถือเป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้แบรนด์มีเสน่ห์ มากขึ้น

แจกเคล็ดไม่ลับ สำหรับการทำธุรกิจบนไลน์

แอด @linebizth เอาไว้ จะได้ไม่พลาดทุกอัปเดต