กรุงศรี ปล่อยสติกเกอร์ LINE เพิ่มฐานผู้ติดตาม ผ่านกลยุทธ์การทำ Retargeting บน LINE Ads

Krungsri

กรุงศรี ปล่อยสติกเกอร์ LINE เพิ่มฐานผู้ติดตาม ผ่านกลยุทธ์การทำ Retargeting บน LINE Ads

กลยุทธ์ที่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ พร้อมแก้ปัญหาการแสดงโฆษณาซ้ำไปยังกลุ่มเป้าหมายเดิม ทำให้ได้จำนวนผู้ติดตามใหม่เพิ่มขึ้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลือกใช้ LINE Mission Stickers ด้วยการปล่อยแคมเปญผ่าน LINE Ads สร้างการรับรู้ในวงกว้างให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่และแก้ปัญหาการเห็นโฆษณาซ้ำในกลุ่มเป้าหมายเดิม รวมถึงการแบ่งสัดส่วนการปล่อยแคมเปญด้วยการเลือกวัตถุประสงค์โฆษณาในแต่ละช่วงที่ต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของผู้เข้าร่วมทำ Mission เพิ่มขึ้นในที่สุด


ธนาคารกรุงศรีสร้างแคมเปญโดยใช้ LINE Survey และ LINE Mission Stickers ควบคู่กัน ทำให้แบรนด์สามารถนำข้อมูล Insights จากสิ่งที่ลูกค้าตอบใน Mission Stickers มาประยุกต์ใช้พัฒนาการทำ Personalised Strategy และ Content Plan ได้ดีมากยิ่งขึ้น

ในครั้งนี้ธนาคารกรุงศรี ร่วมกับ Painterbell ครีเอเตอร์ชื่อดัง เปิดตัว Mission Stickers ภายใต้แนวคิด "ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน" โดยออกแบบเป็นสติกเกอร์ดีไซน์ น่ารัก สดใส สอดแทรก Brand Message ผ่านท่าทางและคำพูด มุ่งดึงดูดกลุ่ม Young Generation 


โดยตั้งเป้าเพิ่มผู้ติดตามบน LINE Official Account Krungsri Simple พร้อมทั้งการเก็บข้อมูล Insights เพื่อนำมาสร้าง Personalised Model ดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิม เพื่อทำให้ Block Rate ไม่สูงเกินไปด้วย


กลยุทธ์หลัก คือ การร่วมมือกับ Media Agency อย่าง i-dac ในการคิดกลยุทธ์ Media Strategy เน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้สติกเกอร์เป็นจุดดึงดูด นำไปสู่จำนวนผู้ติดตามบน LINE Official Account ของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงลูกค้าที่เคย Block LINE Official Account ให้กลับมา Add ใหม่อีกครั้ง

ความท้าทาย

ของกรุงศรี

เป้าหมายของแคมเปญนี้คือการเก็บ Insights พร้อมทั้งยอดดาวน์โหลด สติกเกอร์ผ่านการทำ Mission ที่ทางแบรนด์กำหนด ธนาคารกรุงศรีจึงสร้างแคมเปญโฆษณาที่รันยาวต่อเนื่องกว่า 3 เดือน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละคนมีโอกาสเห็น Ads เดิมซ้ำ แม้จะเข้าร่วม Mission ไปแล้ว  


เมื่อผ่านไป 1 เดือน พบว่าโฆษณาวิ่งหาคนเดิมที่เคยทำ Mission ไปแล้ว ส่งผลให้คนที่เห็น Ads เดิม คลิกซ้ำเข้ามาใน Mission อีก ทำให้อัตราการคลิก (CTR) สูงขึ้น แต่จำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและยอดดาวน์โหลดสติกเกอร์ผ่านการทำ Mission ไม่เพิ่มขึ้นตาม

โซลูชั่น

เมื่อโฆษณาไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๆ ธนาคารกรุงศรีจึงปรับกลยุทธ์ด้วยการแบ่งการวางงบประมาณแคมเปญเป็นสองช่วง โดยช่วงแรกเลือกใช้วัตถุประสงค์โฆษณาแบบ “การเข้าถึง (Reach)” เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้ได้มากที่สุดด้วยงบเพียง 10% ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้ การทำแบบนี้จะช่วยให้การแสดงผลโฆษณาอยู่ในราคาที่ต่ำมาก


หลังจากนั้นจึงทุ่มงบกว่า 90% ใช้ LINE Ads ในวัตถุประสงค์แบบ “การเข้าชมเว็บไซต์ (Website Visit)” เพื่อทำ Custom Audience ให้ Ads. ยิงไปหาแต่คนใหม่ที่ยังไม่เคยทำ Mission มาก่อน และรีทาร์เก็ตกลุ่มคนที่เคยเห็น Ads แล้วแต่ยังไม่ทำ Mission หรือยังทำ Mission ไม่เสร็จ เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เคยทำ Mission สำเร็จแล้วเห็นโฆษณาเดิมและคลิกซ้ำอีก

ผลลัพธ์

ด้วยกลยุทธ์นี้ทำให้ได้ยอดผู้ดาวน์โหลดสติกเกอร์มากกว่า 600,000 คน Drop-off ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ 1.5% เท่านั้น โดยในกลุ่มเป้าหมายที่ได้มา เป็น กลุ่ม Young Generation ที่มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีเพิ่มขึ้นอีกด้

ทั้งหมดนี้ทำให้ได้ข้อมูลความสนใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จนสามารถสร้าง Personalized Model เพื่อส่งข้อมูลตามสิ่งที่ลูกค้าสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดอัตราการเกิด Block Rate ได้อีกด้วย

LINE Solutions ที่ใช้ในแคมเปญนี้

เทคนิคการโฆษณา LINE Ads เพื่อสร้างโอกาส

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและยอดขายของธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

Mission Stickers จาก LINE สร้างการมีส่วนร่วม

ให้เกิดการเพิ่มเพื่อน ต้องการใช้ Solution นี้

อ่านเพิ่มเติม

{{showMore ? `` : ``}}