LINE for Business

Help Center
Contact Us

Product & Services
Business Solution
E-Learning
Partners

{{ tab }}
LINE Ads

LINE Ads


ให้ LINE Ads หาลูกค้าที่ “ใช่” ขยายธุรกิจให้โตไว โดยคุณสามารถลงโฆษณาบน LINE ได้ง่าย ๆ พร้อมทั้งกําหนดวัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, งบประมาณ, และช่วงเวลาลงโฆษณาเพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าได้อย่างแม่นยํา

4 เหตุผลที่ต้องใช้ถ้าอยากให้ธุรกิจโต

ทรงพลังด้วยการเข้าถึงผู้ใช้งาน LINE

โดยโฆษณาของคุณจะแสดงในตําแหน่งต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน LINE ไม่ว่าจะเป็น Home Tab, Chat List (หน้าแชท), LINE VOOM, LINE TODAY, Wallet Tab, และ LINE Openchat ซึ่งระบบจะเลือกตําแหน่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่เลือกโดยอัตโนมัติ

ตอบโจทย์ทุกวัตถุประสงค์การโฆษณา

เลือกวัตถุประสงค์โฆษณาให้ตอบโจทย์เป้าหมายของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ถึงแบรนด์ เพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มยอดขาย รวมไปถึงการรักษาลูกค้า


การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness)


• การเข้าชมเว็บไซต์ (Website Visits)

เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์ของคุณ เพื่อดูข้อมูลสินค้า และบริการ


• การดูวีดีโอ (Video Views)

เพื่อเพิ่มจำนวนการดูวีดีโอ 3 วินาที หรือดูวิดีโอ 100% มากที่สุด


• การเข้าถึง (Reach)

เพื่อกำหนดจำนวนคนที่จะเห็นโฆษณาได้


• Smart Channel Custom

เพื่อเข้าถึงคนด้วยรูปภาพหรือวีดีโอขนาดใหญ่บนตำแหน่ง LINE Chat List


เพิ่มฐานลูกค้า (Increase Customer Base)


เพิ่มเพื่อน (Gain Friends)

เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตามให้กับบัญชี LINE Official Account 


ติดตั้งแอปพลิเคชัน (App Installs)

เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตั้งแอปพลิเคชัน

เพิ่มยอดขาย / กระตุ้นให้เกิดการใช้งาน (Increase Sales)


เว็บไซต์คอนเวอร์ชัน (Website Conversions)

เพื่อเพิ่มจำนวนคอนเวอรชันบนเว็บไซต์ อาทิเช่น สังซื้อสินค้า, ลงทะเบียน เป็นต้น 


การมีส่วนร่วมในแอป (App Engagement)

เพื่อกระตุ้นผู้ใช้งานที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วใช้งาน เช่น สร้างบัญชีเล่นเกมส์ หรือซื้อสินค้า เป็นต้น

รักษาฐานลูกค้า (Customer Retention)


การนำเสนอสินค้าแบบไดนามิก (Dynamic Product Sales)

เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยแสดงกลุ่มสินค้าแบบเฉพาะบุคคล หรือ Personalization ตาความสนใจและพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกรูปแบบการซื้อโฆษณาที่เหมาะสม กับแต่ละวัตถุประสงค์ของแคมเปญได้ โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้


โฆษณาเหล่านี้ยังสามารถใส่ Call-to-Action ให้ลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือ LINE Official Account เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามก็ได้

ยิงโฆษณาได้ตรงทุกกลุ่มเป้าหมาย


สามารถเลือกโฆษณาไปยัง กลุ่มเป้าหมายหลัก (Core Audience) ที่เหมาะสมได้ โดยกำหนดเพศ, อายุ, ตําแหน่งที่ตั้ง (จังหวัด, ภาค,เขต และสามารถกำหนดรัศมีได้), ระบบปฎิบัติการมือถือ และความสนใจ


รวมถึงการเลือก กลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง (Custom Audience) โดยแบรนด์สามารถนำฐานข้อมูลจากฐานลูกค้าที่มีอยู่ เช่น จาก LINE Official Account, ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ หรือ ผู้ที่เคยเปิดแอปพลิเคชัน เป็นต้น โดยนำข้อมูลข้างต้นมาต่อยอดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน (Lookalike Audience) ได้อีกด้วย


Website / App


สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ผ่าน LINE tags บนเว็บไซต์ หรือ SDK บนแอปพลิเคชันเพื่อระบุกลุ่มลูกค้าที่เคยเข้าเว็บไซต์, เคยเปิดแอปพลิเคชัน เป็นต้น


Device ID / Phone / Email


แบรนด์สามารถอัปโหลดฐานข้อมูลที่มี ไม่ว่าจะเป็น รหัสเฉพาะเครื่อง (ADID/ IDFA), หมายเลขโทรศัพท์, และอีเมลเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง


LINE Official Account


เชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ LINE Official Account ของแบรนด์ เช่นโฆษณาหากลุ่มคนที่เคยติดตามแต่กด Block, กลุ่มคนที่เคยเห็นข้อความบรอดแคสต์บน LINE Official Account เป็นต้น

Image Click / VDO View


เก็บข้อมูลการคลิกโฆษณาประเภทรูปภาพ หรือข้อมูลการรับชมโฆษณาประเภทวิดีโอที่เคยสร้างแคมเปญบน LINE Ads

Smart Channel


เก็บข้อมูลกลุ่มผู้ชมที่เคยคลิกหรือดู VDO Expandable ของแบรนด์บน Smart Channel

Lookalike Audience


การหาลูกค้าใหม่ที่ใกล้เคียงกับฐานลูกค้าเดิม ทั้งผู้ติดตามบน LINE Official Account ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือผู้ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ยอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ช่องทางการซื้อ LINE Ads

สำหรับผู้ใช้ LINE Official Account สามารถเลือกซื้อได้ 2 ช่องทาง คือ ซื้อด้วยตนเอง หรือ ซื้อผ่าน LINE Agency Partner


หากคุณต้องการซื้อด้วยตนเอง สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครบัญชีผู้ใช้โฆษณาและลงโฆษณาเพิ่มเติม 


*โปรดตรวจสอบนโยบายการลงโฆษณา LINE Ads ได้ ที่นี่

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 


คุณสามารถเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับ LINE Ads  เพิ่มเติมได้ 4 ช่องทาง 

เริ่มต้นศึกษาวิธีการใช้งาน 

เรียนรู้เคล็ดลับเพิ่มเติม

จากวิดีโอ 

รองรับทักษะของคุณด้วย 

LINE Certificate  

ติดตามอัพเดทเพิ่มเติม

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ LINE Ads หาคำตอบได้ที่นี่ 

วิธีสมัครและวิธีใช้งาน


วิธีสมัครด้วยตนเอง


สมัคร LINE Ads  ด้วยตนเองง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

สร้างบัญชี LINE Business ID และเข้าสู่ระบบที่ Admanager.line.biz

สร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณา เพิ่มข้อมูล พร้อมแนบเอกสารที่จําเป็น 

ลงทะเบียนบัตรเครดิต

*คุณจะต้องมีบัญชี LINE Official Account แล้วเท่านั้น หากไม่มี สมัครที่นี่

หากต้องการซื้อโฆษณาผ่านเอเจนซี่ สามารถติดต่อ LINE Agency Partner ที่คุณสนใจได้โดยตรง

วิธีสร้างแคมเปญโฆษณาแบบง่ายๆ


เมื่อคุณมีบัญชีผู้ใช้โฆษณาแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างแคมเปญ 

เพื่อลงโฆษณาได้เลยผ่าน LINE Ads 

เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการลงโฆษณา 


สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้เองอย่างแม่นยํา 

กลุ่มเป้าหมายของ LINE มีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ คือ 


1) กลุ่มเป้าหมายหลัก ไม่ว่าจะเป็น เพศ, อายุ, พื้นที่, ระบบปฏิบัติการมือถือ, และความสนใจ 

2) กลุ่มเป้าหมายกําหนดเอง โดยการนําฐานข้อมูลที่มีอยู่มาต่อยอด หรือหากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน 

วิธีสร้างรูปภาพโฆษณาด้วยตนเอง ผ่าน LINE Creative Lab 


ไม่มีนักออกแบบช่วยทํารูปสวยๆ ใช่มั้ย? ไม่ต้องห่วง เพราะ LINE  มีตัวช่วยอย่าง 

LINE Creative Lab  ให้คุณสามารถสร้างชิ้นงานโฆษณาสวย ๆ ได้ในไม่กี่คลิก 


หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ LINE Ads หาคำตอบได้ที่นี่ 

LINE Shopping Ads คือการลงโฆษณาผ่านระบบ LINE Ads เพื่อเพิ่มการมองเห็นให้ MyShop ของคุณ นำไปสู่การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมและเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ


LINE Shopping Ads ช่วยคุณทำอะไรได้บ้าง?

ติดตามลูกค้าตาม Customer Journey

สร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ในการ Retargeting

Case Studies

dtac

ดีแทคเผยหมัดเด็ด… ปั้นยุทธศาสตร์การใช้ LINE Ads ตอบจบครบทุก Customer Journey

LINE BK

รู้จัก LINE BK กับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ด้วย LINE Ads

The Mall Group

The Mall Group บุกเบิกกลยุทธ์ ‘เข้าใจ’ และ ‘เข้าถึง’ ลูกค้าในยุคดิจิทัลด้วย LINE Ads

Case Study ทั้งหมด