วิธีใช้ LINE Official Account

4. วิธีสร้างข้อความอัตโนมัติ และตั้งค่าการตอบกลับ

Was this helpful?
{{ messageFromTheServer.text }}

Related Content

5. วิธีการใช้งาน AI Response Message

6. ขั้นตอนการสร้าง Rich Message