คู่มือการใช้งาน (วีดีโอ)

{{ tab }}
วิธีใช้ LINE Official Account

1. วิธีการสร้าง LINE OA

2. วิธีการตั้งค่า LINE OA

3. วิธีการสร้าง Greeting Message

4. วิธีสร้างข้อความอัตโนมัติ และตั้งค่าการตอบกลับ

5. ขั้นตอนการสร้าง Rich Message

6. วิธีการสร้าง Rich Video Message

7. วิธีการสร้าง Card-based Message

8. วิธีการทำ Rich Menu

9. วิธีการสร้าง Coupon

10. วิธีการสร้าง Reward Card

11. วิธีการสร้าง Survey

12. วิธีเพิ่มเพื่อนผ่าน Gain Friends

13. วิธีการตั้งค่า Tracking / LINE Tag

14. วิธีการ Broadcast

15. วิธีการดูข้อมูลลูกค้าผ่าน Insight

16. วิธีใช้งาน VOOM Studio ผ่าน manager.line.biz

17. วิธีการใช้ Chat ใน CMS

18. วิธีการตั้งค่าหน้า Profile

19. วิธีการทำ Step Message

20. สมัครบัญชีรับรอง LINE Official Account


21. วิธีการอัพเกรด Premium ID

22. วิธีการสร้างบรอดแคสต์ A/B Test


23. วิธีการขอใบกำกับภาษี

24. วิธีการขอคืนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย

25. วิธีสมัครแพ็กเกจรายเดือน